Januari cursus van 16 weken.  

Opendagen / gratis proeflessen in de week van maandag 8 januari t/m donderdag 11 januari. Dit zijn tevens de eerste lessen.