Cursus van 16 weken.

Gratis proeflessen/opendagen in de week van: maandag 29 april. Dit is tevens de start van de cursus! Cursus eindigt op donderdag 15 augustus.

 

16 weeks course.

Free trial lessons/open days in the week of: Monday 29 april. This is also the start of the course! Course ends on Thursday 10th of august.

Rates april course