Algemene voorwaarden

Huisregels

 • Je hebt bij The latin dance studio geen partner nodig om in te schrijven. Wij wisselen namelijk tijdens de les steeds door van partner. Dit doen wij omdat je dan iedereen leert kennen en met iedereen leert dansen! Wil je met je eigen partner blijven dansen dan is  dit is overigens niet verplicht.
 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiene. Je danst tenslotte met een partner!
 •  Elke cursist is verantwoordelijk voor alle door hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan The latin dance studio niet verantwoordelijk worden gesteld.
 • Bezoek aan The latin dance studio is geheel op eigen risico. The latin dance studio stelt zich niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in The latin dance studio.
 •  Door de cursist berokkende schade is op de deelnemer verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 • Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, heeft The latin dance studio het recht verdere deelname aan de lessen te ontzeggen, zonder teruggave van het lesgeld.
 • Het is aan The latin dance studio om te bepalen of een cursist goed genoeg is om door te stromen naar het volgende lesniveau.

 

Annuleringsvoorwaarden

 • Na inschrijving dient men het cursusgeld vóór aanvang van de eerste les aan de dansschool contant of per bank te betalen.
 • Bij late betaling wordt 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (advocaat,incassobureau,deurwaarder e.d) voor rekening van de cursist.
 • Indien de onwaarschijnlijke kans dat The latin dance studio een cursus zou moeten annuleren, krijgt de cursist het resterende lesgeld terug of kan zij in plaats hiervan een andere cursus volgen.
 • Een gemiste les kan op een andere dag worden ingehaald, mits je het niveau aankan als het een partnerdans les is. (Je kunt altijd Shines/footwork classes meedoen).
 • Je hoeft je niet af te melden als je een les niet komt, wel graag melden als je een les inhaalt.
 • Bij ernstige blessure of langdurige ziekte is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Bel in dat geval direct en neem contact met ons op.
 • Geen mogelijkheid tot pinnen, graag contant betalen of per bank.
 • The latin dance studio heeft het recht lesuren te verplaatsen in geval van officiële feestdagen, vakanties of evenementen zonder lesgeld vermindering of teruggave.
 • Geen geld restitutie mogelijk